Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PI System®
Data Arsivleme Programı

PI System® işletme verilerini, bu verileri işletme kademesinden yönetim kademesine kadar şirket hiyerarşisinde yer alan tüm kullanıcılara dağıtabilen tek bir sistem altında toplar.

Process Historian olarak tanımlanan bu özelliğe sahip sistemler arasında PI System, standart belirleyici sistem olarak kabul edilir.

PI System, işletme için kritik önem taşıyan verilerin özel olarak tasarlanmış time-series veritabanı içerisinde her zaman çevrimiçi ve erişilebilir durumda olması içi aşağıdaki yöntemleri kullanır;

Tesis ve/veya kuruluş çapında farklı kaynaklar tarafından üretilen olaya dayalı verilerin gerçek zamanlı olarak toplanması

Bu verilerin anlamlı bir bütün haline getirilmesi ve çözümlenmesi için gelişmiş analitik hesapların ve şirket içi kuralların uygulanması

Kritik işletme parametrelerini görüntülemek ve kurumsal yapı içerisinde farklı kademelerdeki kullanıcı deneyimlerini entegre etmek amacıyla, öğrenilmiş ve yeni bilgilerin dağıtılmasını ve görselleştirilmesini sağlayan akıllı ve thin??? istemcilerin yapılandırılması

PI System, gerçek zamanlı PI verilerinin çözümlenmesi, bir bütün haline getirilmesi ve görselleştirilmesi için gerekli pek çok işlevi bir arada sunar.

PI System